Perfekt skjutvägg för distributionsfordon

Vid många stopp med temperaturkänsligt gods är det här den optimala väggen

Skjutvägg för distributionstrafik

Perfekt för distributionsbil med temperaturkänsligt gods och många stopp. Väggen är gjord med två isolerade skjutpartier med rejält överlapp. På detta sätt minskas “kallraset” drastiskt och då sektionerna är isolerade blir det en dramatisk förändring varma dagar jämfört med PVC-draperier. Sektionerna är upphängda i en specialskena med spår och sektionerna behövs inte lyftas vid öppning/stängning utan skjuts åt sidan vilket ger en oöverträffad snabbhet vid öppning och stängning. Väggen kan öppnas från både höger och vänster sida. Väggen är portabel och kan enkelt flyttas och sättas upp valfritt beroende på godsfyllnad samt att inga ingrepp behöver göras i fordonet vid första användning.