Dela upp temperaturzoner med en enkel lösning

En flexibel men stabil vägg som du med enkelhet kan reglera

Thermo Vikvägg

Thermo Vikvägg delar upp temperaturzoner och man kan enkelt reglera hur mycket den skall öppnas genom att flytta stöttan mot mitten vilket gör att väggen veckar ihop sig som ett dragspel. Den lätta godsstöttan är viktig då en komplett vägg inklusive stöttor blir väldigt tung.  När väggen är högre än ca 2,80 rekommenderas 3 stöttor för att väggen skall stå stabilt då den är rejäl och tämligen styv men när det är väldigt högt i tak gör den ökade egenvikten att den kan säcka ihop lite på mitten och därmed inte sluta tätt mot taket. Vi har därför utvecklat  en hållare som sitter på mitten högst upp där stöttans fot kan anbringas (se inflikad bild). Detta gör att väggen alltid är helt tät mot taket och att väggen inte säckar ihop. Väggen är portabel och kan enkelt flyttas samt öppnas ifrån såväl höger som vänster sida.
20180605_113441-320180605_113441-2

Luftläckage